Tag Archives: magyar

Ordassy Károly: Magyarnak Lenni – a Megtagadott Trianon margójára

8 okt

trut1

Magyarnak lenni: történelmi Kárhozat és Főnixmadársors. Bukás és Feltámadás. Dac és Remény. Olyan sűrű és kiírhatatlan létélmény, hogyha olykor könyveim között kutatva fellelem bonyolult, nehéz, vérzivataros, jégkemény öntudatom: letaglóz, mint barmot a hóhér a mészárszéken. Magyarnak lenni: Koppánynak lenni – de Istvánnak. És Kossuthnak lenni – de Széchenyinek. Olyan Szétszakadt Egész, hogyha Te egyszerre vagy Jézus és Júdás, Pilátus és Barabás, Péter és Tamás: akkor tudod, mi ez: Magyarnak Lenni. Ha te egyszerre árulod el és végzed ki magad, magad helyett, s mindezt letagadod, sőt el sem hiszed: Akkor A Lelked Magyar – és Szerteszakadt, akár Hazád. olvasásának folytatása

Reklámok

Ordassy Károly: A birkademokrácia három ismérve

27 jan

2002onk Magyarországi_választás_2010_győztes_egyéni_jelöltek_első_fordulóDemokráciánk nem igazi demokrácia, nincs benne semmi a megálmodott népakaratból.
A mi demokráciánk az igazi népakaraton nyugvó rendszernek csak tragikomikus, torz ábrája, három elnagyolt ecsetvonásból.
Birkademokrácia. Hogy miért lenne ez a rendszer demokrácia, ezt talán értjük. De hogy miért „birka”, azt talán azzal tudnám szemléltetni, ha bemutatom, miért nem „farkas”. olvasásának folytatása

Ordassy Károly: Gellért legenda

9 nov

untitled

Történt pedig egyszer, hogy valakinek a védelmére királyhoz igyekezett; annak a vidéknek egy erdős részén, mely disznók legeltetésére szolgált, volt egy tanya, és ebben délidőben megszállott. Itt éjféltájt malomkövek zaját hallja, amit egyébként még nem tapasztalt. Csodálkozott, hogy mi lehet ez. Majd az asszony, aki a malmot hajtotta, énekelni kezdett. Csodálkozva szólott erre a püspök Valterhez: ,,Hallod-e, Valter, a magyarok szimfóniáját, miképpen hangzik?” És mindketten nevettek az éneken. Minthogy pedig a malmot egy asszony hajtotta kezével, és az ének magasabban szállt, a püspök pedig eközben ágyában feküdt, még egyszer így szólt még mindig mosolyogva: ,,Magyarázd meg nekem, Valter, miféle dallamú éneklés ez, amely lejtésével arra késztet, hogy az olvasást abbahagyjam?” Amaz pedig ezt mondta: ,,Nótának dallama ez! Az asszony, aki énekel, ennek a gazdának szolgálója, akinél szállást kaptunk. Urának búzáját őrli ilyenkor, mikor a vidéken másféle malom éppen nem található.” Mire a püspök így szólt: ,,Géppel jár vagy kézi munkával?” ,,Géppel is, kézi munkával is – mondja rá Valter -, nem húzza semmiféle barom, hanem az asszony saját kezével forgatja.” ,,Csodálatos dolog – mondja püspök -, hogyan boldogul az ember. Mert ha gép nem volna, a fáradalmat ki tudná elviselni? Boldog egy asszony – folytatja -, aki bár mások hatalma alatt áll, köteles munkáját […] végzi.” (Gellért püspök nagylegendája)


A MAGYAROK SZIMFÓNIÁJA:

Az ember lelke ilyen:
Fehér fonálgombolyag, amit az Isten tett bordáink közé. E finom fonál végét Ő tartja szent kezében odafenn. És fölfelé húzza lassan, naponta éppen csak egy szűk hüvelyknyit, mígnem a gombolyag idelenn lepereg – de odafenn az Isten varrott belőle patyolatfehér ruhát!

Az ember lelke ilyen:
Ádám-billogos rab, lánccal a lábán. A láncszemek a szabad akarat gyengeségéből lettek kovácsolva. olvasásának folytatása

%d blogger ezt kedveli: